0(312)359 5385

 

Amalgam dolgu mu yoksa Işınlı dolgu mu tercih edelim?

 

Ön dişlerde estetik olması amacıyla zaten ışınlı dolgu yapmak zorundayız. Arka dişlerde  ise aşağıdaki kriterler bakarak o diş için hangi dolgunun uygun olacağına hekimin karar vermesi daha doğrudur. Doğru endikasyon konulduğunda arka azı dişleri için ışınlı dolgularla da çok güzel sonuçlar elde edilebilmektedir.

 Amalgam Dolgunun Tercih Sebepleri:

 Aşırı yük gelebilecek bölgelerde, büyük çürüklü arka gurup dişlerde,

 Aşırı doku kaybı olan dişlerde, yapılabilecek başka restorasyonların daha pahalı olacağı durumlarda,

 Kötü ağız hijyeni olan bireylerde,

 Tükürük kontrolü problemli hastalarda,

Işınlı dolguları ise küçük çürüklerde, tükrük kontrolünün sağlanabildiği diş etinin çok altına ilerlememiş çürüklerde ve kanal tedavisi yapılmış dişlerde eğer diş dokusu çok incelmiş ise dişin kırılmasını önlemek amacıyla tercih edebiliriz. Bir de halk arasında amalgam dolguların içindeki civadan dolayı zehirli etkisinin olduğu düşüncesinin yanlışlığına bakalım. Bunun cevabını da Amerikan Diş Hekimleri Birliği vermiştir.

Amerikan Diş Hekimleri Birliği yapmış olduğu açıklama:

150 yıldan fazla süredir ve 100 milyondan fazla hastanın ağzında amalgam dolgu malzemesinin güvenilir, sağlıklı ve dayanıklı olarak kullanıldığını, içeriğindeki gümüş, bakır, kalay, gibi metallerin cıvayla kimyasal reaksiyonlarının sert, stabil ve güvenli bir yapı oluşturduğunu söylemektedirler. Amerikan Halk Sağlığı Servisi’nin 1993 yılında, Yine Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü, Diş Hekimliği araştırma bölümünün 1991 yılında yapmış oldukları geniş araştırmalar ve bu araştırmalar sonunda sunmuş oldukları raporlarda; “Amalgamın içerdiği maddelere aşırı alerjisi olan kişiler haricinde güvenle kullanılabileceğini....” söylemektedirler.

Havadan, sudan ve yiyeceklerden, ağzımızdaki amalgam dolgunun içeriğindeki cıvanın buharlaşmasıyla alacağımızdan kat ve kat daha fazla cıva almaktayız.

150 yıldır kullanılan bir materyal olmasına rağmen, bilimsel yayınlarda, amalgamın alerjik olmasından daha ciddi bir yan etkisi rapor edilmemiştir. Alerji vakaları da 150 yılda sadece 100 vakayı geçmemektedir.

1991 yılında Dünya Diş Hekimleri Birliği, Diş Hekimliği Malzemeleri Panelinde, “Belirgin bir şikayet olmadan Amalgam dolguların çıkarılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı...” sonucuna varılmıştır. Amerikan Halk Sağlığı Servisi ise 1993 yılında “Amalgam dolguların sökülerek değiştirilmesinin kişinin sağlığına yarar getirecek inandırıcı bir etkisinin olmadığını....” aksine “lüzümsuz sökülen amalgam dolgunun, sağlıklı dişin yapısına zarar vereceğini” söylemektedir. Amalgam dolguların sökülmesiyle multiple skleroz rahatsızlığının iyiye gitmesi veya amalgamın, arthritis (eklem romatizması) , Alzheimer gibi rahatsızlıklara neden olduğu gibi iddialarda tamamen gerçek dışıdır ve bilimsel bir dayanağı bulunmamaktadır.

Amerikan Diş Hekimleri Birliği, amalgama alternatif ancak en az onun kadar etkili ve güvenli bir madde geliştirmek için yapılan çalışmalara destek vermektedir. Ancak günümüzde amalgama alternatif gösterilen kompozit resinlerin, özellikle büyük dolgularda, amalgam kadar uzun ömürlü ve etkili olmadığı kanısındalar.

Yine Amerikan Diş Hekimleri Birliği ve Amerika Halk Sağlığı Servisi “Amalgamın ağız sağlığına yönelik kullanımının hala geçerli olduğu...” görüşünde birleşmektedirler.

 Amerikan Diş Hekimleri Birliği dergisinin 1995 Kasım sayısında yayınlanan bir araştırmada; 1700 diş hekiminin idrar tahlilleri yapılıyor ve çok önemsiz seviyede cıva bulunuyor. Eğer muayenehanelerde amalgam kullanımıyla ilgili güvenlik önlemlerine uyulursa ortamda cıva buharı bulunmuyor ve dolayısıyla çalışan personel için zararlı bir etki de oluşturmuyor.  

 

 Ayrıca Türk Dişhekimleri Birliğinin bu konudaki görüşü ve açıklaması da aşağıdadır.

 

 

BASIN AÇIKLAMASI          08.07.2011

 

"AMALGAM" BÜTÜN DÜNYADA KABUL GÖREN VE GÜVENLE KULLANILAN BİR RESTORASYON MATERYALİDİR

 

 Son günlerde ÜLKE TV adlı medya kuruluşunda dişhekimliğinde kullanılan "Amalgam" restorasyon materyali ile ilgili yanlı ve haksız bir tartışma yürütülmektedir. Amalgam restorasyonların insan sağlığına zararlı olduğu konusunda ısrarla dile getirilen bu görüşlere cevaben,  

Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) ve Amerikan Dişhekimleri Birliği'nin (ADA) son bilimsel raporlarını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) 2011 Bildirisi  ve Amerikan Dişhekimleri Birliği'nin (ADA) Aralık 2010 Raporu'nun  Ortak Sonuçları

Dental amalgam, güvenilir ve efektif  (etkili, işe yarar) bir restoratif materyaldir. 

Mekanik direnci yüksek, kenar adaptasyonu ve uzun süreli kalıcılığı ile geniş okluzal diş yüzeylerinin restorasyonu için çok uygundur.

 6 yaş ve daha büyüklerde, dental amalgam ile sağlık açısından oluşan yan etkiler arasında nedensel bir ilişki kurulamamıştır. Ayrıca 2 araştırmada, 6 yaş ve daha büyüklerde, amalgamın kullanımı ile ilişkili olarak herhangi bir nörolojik ve böbrek sorunu bulunamamıştır. 

 Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), bilimsel araştırmalara dayanarak dental amalgamdan açığa çıkan civa buharının 6 yaş ve daha yaşlı bireylerde civa ile ilişkilendirilebilecek yan etkiye neden olmadığına karar vermiştir.

Dental amalgam ile 6 yaş altı çocuklarda oluşan civa günlük dozu, günlük tahmini oluşan dozdan daha düşüktür. 

 Dental amalgamdan oluşan annenin sütündeki civa buharının bebek için bir risk oluşturmadığına karar vermiştir.

 Bilimsel kanıta dayalı çalışmalar Dental amalgamın sağlık için güvenli olduğunu oraya koymaktadır.

Amalgam konusunda dile getirilen olumsuz görüşler, toplumun ağız ve diş sağlığı sorunlarını çözmeye yardımcı olmadığı gibi bilakis toplumun çeşitli kesimlerinden gelen tepkilerden anlaşıldığı üzere tedirginlik yaratmakta ve soru işaretlerine neden olmaktadır. Birliğimize ulaşan haklı tepkilere tercüman olmak ve kamuoyunun aydınlatılmasını sağlamak üzere; yukarıda adı geçen yayın kuruluşunda yayınlanacak bir programa konuk olma yönündeki talebimiz, maalesef program yetkilileri tarafından dikkate alınmamıştır. Bu durum objektif yayın ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Bu talebe duyarsız kalınması ve olumsuz eleştiriler, Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları adına üzüntü vericidir. Türk Dişhekimleri Birliği konunun hukuki boyutta takipçisi olacaktır. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; "Amalgam" bütün dünyada kabul gören bir restorasyon  materyalidir. Dünyada ve ülkemizde de meslektaşlarımız tarafından hasta tedavisinde güvenle kullanılmaktadır. Günümüzde dental amalgamın yerine kullanılabilecek alternatif bir restorasyon materyali yoktur. Kamuoyunun dikkatine sunarız.

Saygılarımla,

 Prof.Dr.Taner YÜCEL

Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı

Site içerisinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.